Uputstvo za ispravno održavanje baterije

Formiranje nove baterije

Da biste sačuvali baterije kod električnih biciklova i električnih skutera i da bi njihov vek bio što duži, neophodno je da preduzmete sledeće korake:

Čuvanje baterije u zimskom periodu

U zimskom periodu, kada se električni bicikli ili skuteri ne voze, neophodno je izvaditi uložak baterije iz električnog bicikla ili skutera i staviti u toplu sobu. Mesečno jednom treba dopuniti bateriju sve dok se na punjaču ne upali indikator zelene lampice. U slučaju da se i u zimskom periodu vozi bicikli ili skuter, a da je pri tom parkiran i izložen hladnoći na duži vremenski period (odlazak na posao), neophodno je izvaditi bateriju i staviti je u toplu prostoriju. Samo ovakvim postupanjem može se očekivati da baterija duže traje.

Napomena

Baterije ne puniti u noćnom režimu, iz tog razloga što preko noći nestaje struja, pa od strane Elektro distribucije u naponu instalacija se pusti struja preko 220V i pri tom dolazi do kvara punjača.