Uputstvo za ispravno održavanje baterije

Formiranje nove baterije

Da biste sačuvali baterije kod električnih biciklova i električnih skutera i da bi njihov vek bio što duži, neophodno je da preduzmete sledeće korake:

 • Nova baterija u električnom biciklu ili skuteru je fabrički napunjena. Pre upotrebe vožnje samog bicikla, neophodno je staviti bateriju da se puni na punjaču sve dok se na punjaču ne upali indikator zelene lampice.
 • Kada se indikator zelene lampice upali, punjač isključiti iz struje, staviti u bicikli ili skuter i pri tom svu struju iz baterije potrošiti.
 • Kada se baterija istroši, prvo punjač uključiti u bateriju, pa tek onda u struju i ostaviti da se puni sve dok se na punjaču upali indikator zelene lampice.
 • Kada se zelena lampica upali, ostaviti još 2 sata da se puni.
 • Sledeće punjenje zahteva samo dopunjavanje.

Čuvanje baterije u zimskom periodu

U zimskom periodu, kada se električni bicikli ili skuteri ne voze, neophodno je izvaditi uložak baterije iz električnog bicikla ili skutera i staviti u toplu sobu. Mesečno jednom treba dopuniti bateriju sve dok se na punjaču ne upali indikator zelene lampice. U slučaju da se i u zimskom periodu vozi bicikli ili skuter, a da je pri tom parkiran i izložen hladnoći na duži vremenski period (odlazak na posao), neophodno je izvaditi bateriju i staviti je u toplu prostoriju. Samo ovakvim postupanjem može se očekivati da baterija duže traje.

Napomena

Baterije ne puniti u noćnom režimu, iz tog razloga što preko noći nestaje struja, pa od strane Elektro distribucije u naponu instalacija se pusti struja preko 220V i pri tom dolazi do kvara punjača.

 

Prodaja

 • ELEKTRIČNI BICIKLI >

  elektricni-bicikli

 • ELEKTRIČNI SKUTERI >

  elektricni-skuteri

 • ELEKTRIČNI TRICIKLI >

  elektricni-tricikli-moderna-s

 • BICIKLI >

  bicikl

 • MOTORI I SKUTERI >

  motori-i-skuteri

 • DELOVI I OPREMA >

  delovi-za-biciklove

 • 1